NATACIÓ SARRAL ESTIU 2024

Durant els mesos de juliol i/o agost vine i gaudeix dels cursets de natació.

Els cursets de natació van adreçats als nens i nenes des de I3 fins a 6è de primària que vulguin familiaritzar-se amb l’aigua, aprendre a nedar i/o millorar la seva tècnica.  

Es realitzaran diferents grups dividits per edats i nivells.

HORARI:

De l’25 de juny al 25 de juliol de dilluns a divendres de 11-12h (grup de 1r a 6è) o de 12-13h (grup de I3 a I5).

PREUS:

El preu dels cursets de natació serà de 62€. En el preu inclou curset de natació durant 5 setmanes, 3 dies per setmana.

ASSEGURANÇA:

En el moment de fer el pagament observareu que a dins del preu del curset de natació es sumaran 5€ de l’assegurança. Aquesta assegurança només s’ha de pagar una sola vegada.

INSCRIPCIÓ:

Per poder realitzar la inscripció, heu de clicar damunt de la següent imatge i omplir el formulari.

INFORMACIÓ CASAL + NATACIÓ:

Tots aquells nens i nenes que vulguin completar tot el curset de natació i hagin participat almenys en 2 setmanes de casal, es donarà la opció a pagar un preu proporcional (dels 62€ del curset) de les setmanes que facin natació sense anar al Casal.

En aquest cas, realitzeu la inscripció de les setmanes que assistireu al Casal i fiqueu-vos en contacte amb nosaltres.

CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ:

Només s’efectuarà devolució en els següents casos:

1. 75% de l’import de la inscripció fins a 10 dies abans de l’inici de l’activitat.

2. A partir d’aquest termini (punt 1)  i fins al dia de l’inici de l’activitat no s’efectuarà cap devolució sense justificant. Si el motiu està justificat la devolució serà del 100%.

3. Un cop començada l’activitat no es podrà fer cap devolució de l’import de la inscripció sense motiu. En cas d’estar justificat es farà una devolució del 100% de l’import de la part proporcional, és a dir, dels dies que queden de casal segons la inscripció feta.

4. No es faran devolucions de dies puntuals.