VOLUNTARIAT COMUNITARI JUNEDA 2022

Ja tornem a tenir l’estiu aquí! Durant els mesos de juny i juliol vine i gaudeix de multitud d’activitats, esports, serveis a la comunitat, manualitats, sortides amb btt, activitats d’aigua i/o piscina, etc. sempre amb bona gresca i amb moltes ganes de passar-ho bé!!

HORARI:

Del 27 de juny al 29 de juliol, de dilluns a divendres de 9 a 13h.

PREUS:

Hi ha dos trams d’inscripció: del 26 de maig al 5 de juny i del 6 al 15 juny.

Del 26 de maig al 5 de juny, els preus per setmana canvien segons el nombre de setmanes a les què s’inscriu cada nen/a. A major nombre de setmanes, menor és el preu per setmana.

En canvi, del 6 al 15 de juny, el preu és únic per setmana.

Del 16 al 27 de juny NO s’acceptaran inscripcions.

A partir del 27 de juny, mitjançant trucada telefònica es podrà consultar si hi ha disponibilitat per formalitzar la inscripció. NOMÉS es podrà realitzar en cas que hi hagi places disponibles.

ASSEGURANÇA:

En el moment de fer el pagament observareu que a dins del preu de les estades o del curset de natació és sumaran 5€ de l’assegurança. Aquesta assegurança només s’ha de pagar una sola vegada, independentment del nombre de setmanes que el nen/a realitzi l’activitat.

Preus tram 1:

Preus tram 2:

INSCRIPCIÓ:

Per poder realitzar la inscripció, heu de clicar damunt de la següent imatge i omplir el formulari.

CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ:

Només s’efectuarà devolució en els següents casos:

1. 75% de l’import de la inscripció fins a 10 dies abans de l’inici de l’activitat.

2. A partir d’aquest termini  i fins al dia de l’inici de l’activitat no s’efectuarà cap devolució sense justificant. Si el motiu està justificat la devolució serà del 100%.

3. Un cop començada l’activitat no es podrà fer cap devolució de l’import de la inscripció sense motiu. En cas d’estar justificat es farà una devolució del 100% de l’import de la part proporcional.

4. No es faran devolucions de dies puntuals.

5. En els casos relacionats amb la covid, i que per tant afectin a les estades, es decidirà en el  mateix moment tenint en compte els protocols que hi hagi vigents.