NATACIÓ LES BORGES BLANQUES ESTIU 2022

Durant els mesos de juliol i/o agost vine i gaudeix dels cursets de natació.

Els cursets de natació van adreçats als nens i nenes des de P3 fins a 6è de primària que vulguin familiaritzar-se amb l’aigua, aprendre a nedar i/o millorar la seva tècnica.  

Es realitzaran diferents grups dividits per edats i nivells.

HORARI:

Del 4 al 29 de juliol i /o del 1 al 26 d’agost, de dilluns a divendres de 11-12h el grup de 1r a 6è de primària i de 12 a 13h el grup de P3, P4 i P5.

PREUS:

Hi ha dos trams d’inscripció: del 24 de maig al 5 de juny i del 6 al 15 juny.

Del 24 de maig al 5 de juny, el preu del curset és més econòmic.

En canvi, del 6 al 15 de juny, el preu s’incrementa.

Del 16 al 27 de juny NO s’acceptaran inscripcions.

A partir del 27 de juny, mitjançant trucada telefònica es podrà consultar si hi ha disponibilitat per formalitzar la inscripció. NOMÉS es podrà realitzar en cas que hi hagi places disponibles.

ASSEGURANÇA:

En el moment de fer el pagament observareu que a dins del preu del curset de natació és sumaran 5€ de l’assegurança. Aquesta assegurança només s’ha de pagar una sola vegada.

INSCRIPCIÓ:

Per poder realitzar la inscripció, heu de clicar damunt de la següent imatge i omplir el formulari.

CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ:

Només s’efectuarà devolució en els següents casos:

1. 75% de l’import de la inscripció fins a 10 dies abans de l’inici de l’activitat.

2. A partir d’aquest termini  i fins al dia de l’inici de l’activitat no s’efectuarà cap devolució sense justificant. Si el motiu està justificat la devolució serà del 100%.

3. Un cop començada l’activitat no es podrà fer cap devolució de l’import de la inscripció sense motiu. En cas d’estar justificat es farà una devolució del 100% de l’import de la part proporcional.

4. No es faran devolucions de dies puntuals.

5. En els casos relacionats amb la covid, i que per tant afectin a les estades, es decidirà en el  mateix moment tenint en compte els protocols que hi hagi vigents.