NATACIÓ CASTELLDANS ESTIU 2022

Durant el mes de juliol vine i gaudeix dels cursets de natació.

Els cursets de natació van adreçats als nens i nenes des de P3 fins a 6è de primària que vulguin familiaritzar-se amb l’aigua, aprendre a nedar i/o millorar la seva tècnica.  

Es realitzaran diferents grups dividits per edats i nivells.

HORARI:

Del 4 al 29 de juliol, de dilluns a divendres de 16-17h el grup de 1r a 6è de primària i de 17 a 18h el grup de P3, P4 i P5.

Es pot fer la inscripcó per tot el mes o per quinzena. És a dir, del 4 al 29 de juliol (mes sencer), del 4 al 15 de juliol (1a quinzena) o del 18 al 29 de juliol (segona quinzena).

PREUS:

Hi ha dos trams d’inscripció: del 25 de maig al 5 de juny i del 6 al 15 juny.

Del 25 de maig al 5 de juny, el preu del curset és més econòmic.

En canvi, del 6 al 15 de juny, el preu s’incrementa.

Del 16 al 27 de juny NO s’acceptaran inscripcions.

A partir del 27 de juny, mitjançant trucada telefònica es podrà consultar si hi ha disponibilitat per formalitzar la inscripció. NOMÉS es podrà realitzar en cas que hi hagi places disponibles.

ASSEGURANÇA:

En el moment d’escollir si voleu fer el curset tot el mes o una quizena, observareu que hi ha l’opció d’escollir-lo amb assegurança o sense. El cost de l’assegurança és 5€.

En el cas que la inscripció sigui d’un infant que ja s’ha inscrit a les estades que es realitzen al matí, i que per tant l’assegurança ja està inclosa dins les estades, s’ha d’escollir la opció que no inclou els 5€.

En cas que la inscripció sigui d’un infant que no fa estades durant el matí s’ha d’escollir l’opció del curs de natació + assegurança.

INSCRIPCIÓ:

Per poder realitzar la inscripció, heu de clicar damunt de la següent imatge i omplir el formulari.

CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ:

Només s’efectuarà devolució en els següents casos:

1. 75% de l’import de la inscripció fins a 10 dies abans de l’inici de l’activitat.

2. A partir d’aquest termini  i fins al dia de l’inici de l’activitat no s’efectuarà cap devolució sense justificant. Si el motiu està justificat la devolució serà del 100%.

3. Un cop començada l’activitat no es podrà fer cap devolució de l’import de la inscripció sense motiu. En cas d’estar justificat es farà una devolució del 100% de l’import de la part proporcional.

4. No es faran devolucions de dies puntuals.

5. En els casos relacionats amb la covid, i que per tant afectin a les estades, es decidirà en el  mateix moment tenint en compte els protocols que hi hagi vigents.