CASAL LLAR INFANTS LA GRANADELLA 2022

Ja tornem a tenir l’estiu aquí! Durant els mesos de juliol i agost vine i gaudeix de multitud d’activitats.

HORARI:

De l’1 de juliol al 19 d’agost, de dilluns a divendres de 9 a 13h. Nens i nenes de P1 i P2.

PREUS:

Hi ha dos trams d’inscripció: del 3 al 10 de juny i del 11 al 15 juny.

Del 3 al 10 de juny, els preus per setmana canvien segons el nombre de setmanes a les què s’inscriu cada nen/a. A major nombre de setmanes, menor és el preu per setmana.

En canvi, del 11 al 15 de juny, el preu és únic per setmana.

L’ajuntament de La Granadella subvenciona el 50% de l’import als nens i nenes que estan empadronats al poble.

Del 16 al 27 de juny NO s’acceptaran inscripcions.

A partir del 27 de juny, mitjançant trucada telefònica es podrà consultar si hi ha disponibilitat per formalitzar la inscripció. NOMÉS es podrà realitzar en cas que hi hagi places disponibles.

DESCOMPTE GERMÀ:

Es pot aplicar el descompte per germà inscrit sempre que totes les inscripcions siguin d’un mínim de dos setmanes. Per poder-lo aplicar, en el moment d’omplir el formulari d’inscripció heu d’anotar GERMANS a la casella de codi de descompte.

ASSEGURANÇA:

En el moment de fer el pagament observareu que a dins del preu de les estades o del curset de natació és sumaran 5€ de l’assegurança. Aquesta assegurança només s’ha de pagar una sola vegada, independentment del nombre de setmanes que el nen/a realitzi l’activitat.

Preus tram 1:

Preus tram 2:

INSCRIPCIÓ:

Per poder realitzar la inscripció, heu de clicar damunt de la següent imatge i omplir el formulari.

CONDICIONS DE CANCEL·LACIÓ:

Només s’efectuarà devolució en els següents casos:

1. 75% de l’import de la inscripció fins a 10 dies abans de l’inici de l’activitat.

2. A partir d’aquest termini  i fins al dia de l’inici de l’activitat no s’efectuarà cap devolució sense justificant. Si el motiu està justificat la devolució serà del 100%.

3. Un cop començada l’activitat no es podrà fer cap devolució de l’import de la inscripció sense motiu. En cas d’estar justificat es farà una devolució del 100% de l’import de la part proporcional.

4. No es faran devolucions de dies puntuals.

5. En els casos relacionats amb la covid, i que per tant afectin a les estades, es decidirà en el  mateix moment tenint en compte els protocols que hi hagi vigents.