ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

Oferim a les AEE, AMPES, centres educatius i/o ajuntaments diverses activitats esportives i/o de lleure fora de l’horari lectiu.