Aquagym

L’aquagym és una modalitat del fitness aquàtic amb numerosos exercicis centrats en la tonificació muscular, en la qual s’adapta al medi aquàtic el treball físic que es realitza en el medi terrestre.

El gran avantatge d’aquesta activitat es el medi en el que es desenvolupa, ja que l’aigua contribueix a fer tots els moviments molt més fàcils gràcies a la ingravidesa. El treball a l’aigua disminueix l’impacte del cos amb el terra i la tensió sobre les articulacions. A més a més:

–          Afavoreix la circulació sanguínia

–          Afavoreix la correcció postural

–          Afavoreix la tonificació dels músculs

–          Millora la flexibilitat i la resistència